top of page
Saer cysegrfa, saer coed Sukiya, Masayoshi Sagara

​Creu adeilad a fydd yn para 1000 o flynyddoedd o nawr

Saer coed cysegr Sukiya saer coed Masayoshi Sagara

to

Rydym yn adeiladu toeau gan ddefnyddio dulliau traddodiadol a gafwyd trwy hyfforddiant fel seiri cysegrfa a seiri sukiya.

Gan ddefnyddio awyren sydd wedi'i chynnal a'i chadw'n dda, rydym yn cynllunio ac yn gorffen pren plaen ar loriau a chownteri fel y bydd yn para am flynyddoedd lawer heb farneisio.

awyren

Yn unol â dimensiynau traddodiadol, byddwn yn adeiladu'r adeilad gyda ffit cytbwys mewn golwg hyd yn oed os nad yw wedi'i nodi yn y lluniadau dylunio.

ffit

bottom of page